• តារាងនៃការប្រកួតប្រដាល់ ក្បាច់គុនបុរាណខ្មែរ ថ្ងៃទី២០ ខែមីនា – ថ្ងៃទី២២ ខែមីនា ចុងសប្ដាហ៍នេះ
    ប្រដាល់ក្នុងស្រុក 6 months ago 69 Views

    សម្រាប់អ្នកដែលគាំទ្រវិស័យកីឡាប្រដាល់កម្ពុជា ខាងក្រោមនេះគឺជាតារាងពេលវេលា ប្រកួតប្រដាល់ក្បាច់គុនបុរាណខ្មែរគ្រប់ស្ថាប័ន សម្រាប់ថ្ងៃសុក្រ, ថ្ងៃសៅរ៍, និងថ្ងៃអាទិត្យ ដែលត្រូវនិង ថ្ងៃទី២០ ខែមីនា – ថ្ងៃទី២២ ខែមីនា ឆ្នាំ២០២០ ក្នុងចុងសប្ដាហ៍នេះ។

    ការប្រកួតទាំងនេះគឺសុទ្ធសឹងតែជាគូរប្រកួតដ៏ជក់ចិត្ត ដូចនេះតើគូរមួយណាដែលអ្នកចង់ទស្សនាជាងគេ? សូមមើលតារាងនៃគូរប្រកួតទាំងអស់គ្នា៖

    កែសម្រួលដោយ៖ Cambosport

  • Loading...
  • Recent Posts