• ព្រឹត្តិការណ៍ប្រណាំងកង់ពិភពលោកនៅតំបន់ឆ្នេរសមុទ្រកម្ពុជាលើកទី១ នៅថ្ងៃទី១ បានបញ្ចប់ទៅដោយរលូននិងជោគជ័យ
  កីឡាផ្សេងៗ 6 months ago Cbs

  ថ្ងៃទី០៤ ខែមករា ឆ្នាំ២០២០៖ ព្រឹត្តិការណ៍ប្រណាំងកង់ពិភពលោកនៅតំបន់ឆ្នេរសមុទ្រកម្ពុជាលើកទី១ នៅថ្ងៃទី១ បានបញ្ចប់ទៅដោយរលូននិងជោគជ័យ។ ជ័យលាភី៖
  – អ្នកមកដល់ទីមុន (Stage Winners): មេដៃមាសបានទៅកីឡាករឡាវ PHOUNSAVATH Ariya មេដៃប្រាក់បានទៅកីឡាករម៉ាឡេស៉ីMOHD ZARIFF Muhamad Nur Aiman និងមេដៃសំរិទ្ធបានទៅកីឡាករហុងកុង FUNG Ka Hoo
  – Overall Leader (Yellow Jersy Winner): កីឡាករ PHOUNSAVATH Ariya ពីប្រទេសឡាវ
  – Sprint Leader (Green Yersey Winner): កីឡាករ MOHD ZARIFF Muhamad Nur Aiman ពីប្រទេសម៉ាឡេស៉ី
  – King of Mountain Leader (Red Jersey): PHOUNSAVATH Ariya ពីប្រទេសឡាវ
  – កីឡាករក្មេងពូកែជាងគេ Stage Best Young Rider U23បានទៅកីឡាករម៉ាឡេស៉ី ROSLI Muhammad Nurfitri Ammar

  សម្រាប់ការប្រកួតថ្ងៃទី១ កីឡាករ១៧នាក់ត្រូវបានជម្រុះចេញពុំអាចចូលរួមប្រកួតនៅថ្ងៃទី២នោះទេ!

  ក្រុមកីឡាករ Cambodia Cycling Academy ស្ថិតនៅក្នុងចំណាត់ថ្នាក់លេខ១២
  Individual General Classification កីឡាករកម្ពុជាឈ្មោះSAN Namav ចំណាត់ថ្នាក់លេខ២១ កីឡាករឈ្មោះ SANG Seyha ចំណាត់ថ្នាក់លេច៣៦ កីឡាករឈ្មោះ HOUT Loyraksmey ចំណាត់ថ្នាក់លេខ៤២ កីឡាករឈ្មោះ YOEUN Phyuth ចំណាត់ថ្នាក់លេខ៤៤ កីឡាករឈ្មោះ KIM Chantou ចំណាត់ថ្នាក់លេខ៤៩!

 • Loading...
 • Recent Posts