ទស្សនាគ្រាប់បាល់ស៊ុតបញ្ចូលទីដែលមិនអាចបំភ្លេចបាន ក្នុងប្រវត្តិសាស្រ្តបាល់ទាត់ទាំងអស់គ្នា
1 year ago​ | ដោយ V-Dr

កីឡាបាល់ទាត់គឺជាកីឡាមួយប្រភេទដែលមានភាពល្បីល្បាញទូទាំងពិភពលោក។ កីឡាគឺគេលេងជា ២ក្រុមដោយនាំគ្នាដណ្តើមបាល់យកមកស៊ុតបញ្ចូលទីក្រុមមួយទៀតដើម្បីរកគ្រាប់បាល់។ ជាយូរមកហើយដែលកីឡានេះបានកើតមានឡើង ហើយក៏មានគ្រាប់បាល់ជាច្រើនដែលបានស៊ុតបញ្ចូលទីដោយកីឡាករល្បីៗ។ ក្នុងនោះផងដែលក៏មានក៏មានគ្រាប់បាល់ស៊ុតបញ្ចូលទីមួយចំនួន ដែលធ្វើអោយយើងទាំងអស់គ្នាមិនអាចបំភ្លេចបាន។ ខាងក្រោមនេះគឺជាគ្រាប់បាល់មួយចំនួនដែលបានស៊ុតចូលដោយប្រើបច្ចេកទេសដែលធ្វើអោយយើងមិនសរសើរមិនបាន៖ កែសម្រួលដោយ៖ Cambosport

ទស្សនាគ្រាប់បាល់ស៊ុតបញ្ចូលទីដែលមិនអាចបំភ្លេចបាន ក្នុងប្រវត្តិសាស្រ្តបាល់ទាត់ទាំងអស់គ្នា